Actueel

Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zeeland


SER-Zeeland ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) als een belangrijke mogelijkheid voor (meer) duurzame economische groei in Zeeland. Het stimuleren van mvo moet daarom meer zijn dan een doel op zich of een trendy luxe.
SER-Zeeland juicht het toe als de Provincie Zeeland structurele initiatieven ontplooit om het mvo binnen het Zeeuwse bedrijfsleven te bevorderen. Of een ondernemer mvo daadwerkelijk toepast is volgens SER-Zeeland een zaak van de ondernemer. Daarbij helpt het als mvo-maatregelen voor een ondernemer op termijn ook bijdragen aan betere bedrijfsresultaten. Gelet op het bovenstaande dient de rol van de provincie er vooral één te zijn van enthousiasmeren, bewust maken, faciliteren en voorwaarden scheppen. Volgens SER-Zeeland is er nu meer behoefte aan uivoering van vastgesteld beleid dan aan de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe visies.